Dyslexie

We focussen in onze dyslexiezorg op talenten, en sturen bij op lezen en/of spellen.

Omgaan

Omgaan met dyslexie

Sommige kinderen hebben veel moeite met lezen en/of spellen. Dit is vaak frustrerend: ze werken keihard en toch blijft de vooruitgang beperkt. Dit zou kunnen betekenen dat er sprake is van dyslexie. Onze orthopedagogen en psychologen helpen hem of haar weer vertrouwen in zichzelf te hebben, en hoe om te gaan met de dagelijkse uitdagingen op het gebied van taal.

We starten met kijken wat jouw kind nodig heeft en of het in aanmerking komt voor dyslexie-onderzoek. Hierin bieden wij een hoge kwaliteit naar de richtlijnen van het NKD.

Hiervoor stellen we – indien er nog geen diagnose is gesteld – via onderzoek vast of er sprake is van ‘ernstige dyslexie’. Ook bespreken we of onze dyslexiezorg vergoed kan worden. Vervolgens gaan we aan de slag met de benodigde begeleiding. Neem vooral contact met ons op als je dit proces liever persoonlijk wilt bespreken, we helpen jou en jouw kind graag verder.

Behandeling

Onze dyslexiezorg

Onderzoek

Onderzoek

We kijken eerst of er sprake is van ‘ernstige dyslexie’ of dat jouw kind last heeft van lichtere lees- en spellingsproblemen. Onze gespecialiseerde kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen kunnen dit vaststellen. Wat we hiervoor aan gegevens nodig hebben:

 • Een door jou als ouder/verzorger ondertekend aanmeldformulier*
 • Een door jou als ouder/verzorger én door de school ingevulde vragenlijst over dyslexie*
 • Het overzicht van het cito leerlingvolgsysteem van school, met daarin alle vakken
 • Als er al een traject is gestart: de handelingsplannen van de al geboden hulp, van tenminste twee meetmomenten (de school heeft deze informatie en kan dit sturen)

Zodra het volledige dossier binnen is, onderzoeken wij of jouw kind in aanmerking komt voor een dyslexie-onderzoek. Indien dit het geval is, wordt ook bekeken of er een vermoeden is van ernstige dyslexie en het traject vergoed kan worden. Wanneer een dyslexie-onderzoek mogelijk is, maar het traject niet vergoed kan worden, ontvangt u een geheel vrijblijvende offerte.

Het traject bestaat uit een intake, terugkoppelgesprek, onderzoek (soms meerdere) en adviesgesprek. Wanneer er sprake is van andere zorgen dan alleen de (mogelijke) dyslexie nemen we die zo veel mogelijk mee in het plan van aanpak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan faalangst of aandachtsproblemen.

* op te vragen bij onze administratie, via 070 – 770 90 60 of info@praktijkvergne.nl. We helpen je direct verder informatie en advies.

Behandeling

Behandeling

Wanneer vastgesteld is dat er sprake is van dyslexie, kunnen onze orthopedagogen en psychologen helpen met dyslexiebehandeling.

Ons vaste team van kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen is enorm betrokken, enthousiast en kundig. Zij focussen bij het werken met jouw kind vooral op zijn of haar mogelijkheden en talenten. Door deze uit te vergroten werken we vanuit positiviteit en kracht aan het verbeteren van lezen en/of spellen, en alle uitdagingen die daarbij komen kijken.

Door met jouw kind in gesprek te gaan, de mogelijkheden te bekijken en onze ervaring mee te nemen, bespreken we samen de beste aanpak voor jouw kind. We werken hierbij met de innovatieve online behandelmethode Skribbel. Jouw kind oefent hierbij met verschillende digitale werkvormen, zodat het lezen en spellen sterk kan verbeteren. Zo wordt leren een stuk leuker!

Samen met de betrokkenen maken we de afweging of onze dyslexiebehandelingen effectief kunnen zijn bij jouw kind. Als dat inderdaad zo is maken we vervolgens één integraal plan – we hebben alle benodigde kennis en ervaring in huis – om jouw kind verder te kunnen helpen met zijn of haar uitdagingen.

Het niet uitmaakt of de dyslexie bij ons of ergens anders is vastgesteld, wij bieden ook behandeling aan kinderen die ergens anders het label hebben gekregen.

Vergoeding

Vergoeding

Wij bekijken aan de hand van de volgende checklist of jouw kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg:

 • Jouw kind is maximaal 12 jaar.
 • Hij of zij volgt het basisonderwijs.
 • Jouw kind heeft op school intensieve begeleiding gekregen voor technisch lezen en spelling, tijdens de periodes tussen drie meetmomenten (zie ook het volgende punt).
  • Deze begeleiding is door een Intern Begeleider, Remedial Teacher, leerkracht of onderwijsassistent gegeven (niet door jou als ouder/verzorger).
  • De begeleiding is minimaal 1 uur per week, bovenop de reguliere instructie.
  • Tussen meetmoment 1 en 2 wordt begeleiding geboden op zorgniveau 2.
  • Tussen meetmoment 2 en 3 wordt begeleiding geboden op zorgniveau 2 en 3.
 • Ondanks de begeleiding heeft jouw kind op drie opeenvolgende meetmomenten E(V)-scores op technisch leesgebied ontvangen.
  • Dit wordt gemeten met de drieminutentoets (DMT), één-minuut-test (EMT) of een andere woordleestoets.
  • Deze toetsen zijn afgenomen op de hoofdmeetmomenten januari/februari en mei/juni (een ander moment telt niet).
  • Heeft jouw kind een groep van 3 tot en met 8 opnieuw gedaan (een ‘doublure’)? Dan vergelijken we zijn of haar resultaten met die van de groep waar jouw kind eigenlijk in zou zitten.

Wijziging per januari 2022: Sinds januari is het mogelijk om kinderen die meerdere problemen ervaren (ook wel ‘meervoudige problematiek’ genoemd) ook aan te melden voor vergoede dyslexiezorg.

Bel ons vooral om bovenstaande samen door te nemen, zodat we je kunnen vertellen welke zorg vergoed kan worden.

NKD

Aangesloten bij het NKD

Onze praktijk is aangesloten bij het NKD: het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Dit betekent dat wij samen met het NKD streven naar het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van alle vormen van dyslexie – ernstige dyslexie (ED), lichte dyslexie, lees- en spellingsproblemen. Onze eigen diagnostiek en behandeling wordt hiervoor continu gemonitord.

Handig

Handige websites

Wij raden voor meer informatie over dyslexie de volgende websites aan:

Contact

Meer weten of kunnen we je verder helpen?