Over ons

Oprechte aandacht voor kinderen met uitdagingen op het gebied van leren, gedrag en ontwikkeling.

Praktijk Vergne

Praktijk Vergne

Wij zijn er voor kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling tegen moeilijkheden aanlopen. We kijken hierbij niet alleen naar het kind, maar ook naar zijn of haar omgeving. Want door optimaal samen te werken helpen we kinderen om op te kunnen groeien tot hun volledige potentieel, vanuit een veilige en fijne omgeving.

Visie

Visie

In je jeugd leg je een belangrijke basis voor de rest van je leven. Wij zijn er om deze basis zo stevig mogelijk te maken. Door mee te denken, advies te geven, te begeleiden, behandelen en ondersteunen willen wij een duurzame bijdrage leveren die niet alleen tot blijvend resultaat leidt, maar ook nog generaties meegaat. Zodat ook de kinderen van jouw kinderen profijt hebben van de lessen die jouw kind leert op het gebied van leren, gedrag en ontwikkeling.

Wij zijn hierbij van mening dat we dit echt samen moeten doen. Je kan niet achterover zitten en verwachten dat er iets verandert. We zetten samen onze schouders eronder: ons team, jij als ouder/verzorger, jouw kind en andere betrokkenen. Zo werken we samen aan meer zelfvertrouwen, meer zelfstandigheid én meer plezier voor jouw kind.

Werkwijze

Werkwijze

Ons multidisciplinaire team van professionals staat voor je klaar, om je zo goed mogelijk te helpen met jouw hulpvraag. We bespreken samen welk resultaat we willen behalen en gaan er dan ook volledig voor. We hebben hiervoor veel kennis en kunde in huis – je hoeft dus bijna nooit naar een andere instelling om verder te kunnen in het proces.

We leveren zorg zolang het nodig is. Dat betekent dat we niet te vroeg ‘afhaken’, én dat we niet onnodig lang doorgaan. We richten ons samen op het doel dat we ons hebben gesteld en verwachten van jou dat je zelf ook (mee)werkt aan de benodigde stappen. Sterker nog: we hebben je nodig om samen echte verandering teweeg te brengen.

Kwaliteit

Kwaliteit

‘Kwaliteit’ zegt als woord eigenlijk niet zo veel. Toch zijn we er continu mee bezig. We zijn bijvoorbeeld HKZ-gecertificeerd en aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Ook hebben al onze medewerkers een SKJ- en/of BIG-registratie en blijven we opleidingen en trainingen volgen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast zijn al onze behandelmethoden evidence based. Dit betekent dat ze zijn gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten: er is bewijs dat het werkt. Op papier kunnen we dus hoge kwaliteit zorg leveren.

Wij hechten veel waarde aan de praktijkervaringen van onze cliënten en ouders/verzorgers. Daarom meten wij na elk traject de tevredenheid door enkele vragen te beantwoorden. Wat gaat er bijvoorbeeld goed? Wat kan er beter? Waar kunnen we nog meer bij helpen? Daarnaast komt onze ouderraad én onze eigen kinderraad een aantal keer per jaar samen om met ons mee te denken en feedback te geven. Vind je het leuk om mee te denken als ouder of jongere?

Openheid

Openheid

Communicatie is voor ons enorm belangrijk: vanaf het eerste moment dat je contact opneemt tot het afronden van een traject (en laat vooral daarna vooral ook van je horen, vinden we leuk!), houden we je op de hoogte van wat we doen en waarom we iets doen.

Deze openheid hopen we ook terug te krijgen: zo kunnen we samen jouw kind zo goed mogelijk ondersteunen. Indien nodig – en na toestemming vanuit jou – houden we ook andere betrokkenen zoals de school op de hoogte, zodat zij bij kunnen dragen aan het behalen van onze gezamenlijk gestelde doelen.

Team

Ons team

Onze kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen en andere collega’s staan voor je klaar om de best passende hulp te kunnen bieden. Ben je benieuwd welk gezicht bij welke naam hoort, en wat ieder van ons belangrijk vindt in zijn of haar werk?

Kinderen en jongeren geholpen

Waardering van ouders

Waardering van kinderen

Deskundige professionals

Contact

Meer weten of heb je een hulpvraag?