Diagnostiek

Voordat we aan oplossingen gaan werken, kan onderzoek nodig zijn voor een duidelijk startpunt.

Situatie

Een beeld van de situatie

We kunnen verschillende onderzoeken inzetten om een duidelijk beeld van de huidige (thuis)situatie en de uitdagingen op het gebied van leren, gedrag en ontwikkeling te krijgen. We onderzoeken wat de sterke en zwakke kanten zijn van jouw kind, en of er misschien een stoornis ten grondslag ligt aan het gedrag of jullie zorgen.

Wat zijn bijvoorbeeld de intellectuele mogelijkheden van jouw kind? Is er sprake van een gedragsstoornis zoals AD(H)D of hebben we vooral te maken met gedragsproblemen, zoals niet luisteren of (te) snel boos worden? Met de resultaten hebben we een duidelijk vertrekpunt om samen verder te kunnen komen.

Onderzoek

Diagnostiek

Soorten

Soorten onderzoek

Afhankelijk van de hulpvraag kunnen we verschillende onderzoeken of diagnostiek inzetten. Deze onderzoeken kunnen bestaan uit het maken van opdrachten, het voeren van gesprekken of het observeren in de thuis- of schoolsituatie. We leggen hierbij altijd duidelijk uit hoe het onderzoek werkt, wat je kan verwachten en hoe lang het duurt.
Onderzoeken die we bijvoorbeeld in kunnen zetten zijn:

  • Intelligentieonderzoek
  • Onderzoek naar leerproblemen en/of leerstoornissen
  • Persoonlijkheids- of sociaal emotioneel onderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Observatie

Advies

Advies

Voordat we starten adviseren we of diagnostiek nodig of gewenst is. Soms zijn de problemen namelijk al in kaart gebracht, en kunnen we direct starten met gesprekken of behandeling. Wanneer dit nog niet het geval is adviseren we welk onderzoek meer duidelijkheid zal geven.

Na afloop van een onderzoek bespreken we de resultaten met jouw kind en jou als ouder of verzorger. Indien nodig – en gewenst – bespreken we de resultaten van het onderzoek ook met andere betrokkenen, zoals de school of een verwijzer. Vervolgens adviseren we wat de best passende vervolgstappen zijn, zoals behandeling door het voeren van gesprekken over de klachten of problematiek (ook wel voorlichting of psycho-educatie genoemd) of het volgen van een training.

Ook hier is jouw betrokkenheid essentieel: door goed samen te werken kunnen we blijvende, positieve verandering in gang zetten.

Dyslexie

Onderzoek naar dyslexie

Onze gespecialiseerde kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen kunnen via onderzoek vaststellen of er sprake is van ‘ernstige dyslexie’ of dat jouw kind last heeft van lichtere lees- en spellingsproblemen. Op basis hiervan kunnen we samen afstemmen wat jouw kind nodig heeft om beter te kunnen lezen en spellen én meer vertrouwen in zijn of haar mogelijkheden te krijgen. Ook weten we op deze manier welke zorg vergoed kan worden.

Contact

Meer weten?