Onze werkwijze in stappen

Laat ons weten waar we je bij kunnen helpen en samen gaan we stap voor stap verder.

Vraag

Het begint bij een vraag

Ons doel is om kinderen en jongeren tot 18 jaar te helpen omgaan met uitdagingen op het gebied van leren, gedrag en ontwikkeling. Daarom beginnen we altijd met de vraag: ‘Wat is er aan de hand?’ En vooral ook: ‘Wat gaat er al goed?’. Vervolgens bekijken we wat we samen kunnen doen om jouw kind verder te helpen, vanuit een veilige en fijne omgeving. Jouw betrokkenheid is hierbij enorm belangrijk.

Contact

Contact

Bel ons, stuur ons een mail of laat je gegevens achter via onze website – en vertel ons waar je hulp bij zoekt. Denk bijvoorbeeld aan het leren omgaan met AD(H)D, het oplossen van problemen op school, omgaan met boosheid of faalangst, of andere hulpvragen.

Samen bekijken we wat jouw kind nodig heeft en hoe wij hierbij kunnen helpen. We leggen je alvast uit welke stappen er globaal nodig zijn, hoe wij werken en laten je ook weten in hoeverre de mogelijke zorg vergoed kan worden (bekijk hiervoor ook vergoeding en tarieven).

Aanmelden

Aanmelden

Klikt het? Hierna sturen we je een aanmeldformulier. We bespreken jouw aanmelding binnen ons team, zodat we de best passende behandelaar kunnen koppelen aan jouw kind. Binnen een paar dagen nemen we contact met je op om het intakegesprek te plannen. Hierin gaan we samen aan de slag om de hulp te kunnen bieden die nodig is en samen te werken aan verbetering.

Intake

Intakefase

We gaan met jouw kind en jou als ouder of verzorger in gesprek, om te bekijken waar jullie zorgen liggen en welk resultaat jullie willen behalen. Samen gaan we voor een blijvende verbetering, die voor iedereen – maar met name voor jouw kind – goed voelt. Het is vaak een vrij pittig traject, maar samen zorgen we voor positief resultaat.

We sturen na het intakegesprek een aantal vragenlijsten, en nemen indien nodig – en na toestemming vanuit jou als ouder of verzorger – contact op met andere betrokkenen. Denk bijvoorbeeld aan de school, eerdere hulpverleners, een verwijzer. Zo krijgen we een completer beeld van de situatie, om zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Na ongeveer twee weken spreken we elkaar weer voor een terugkoppeling. Samen bespreken we de mogelijkheden en wensen. Vanuit onze kennis en ervaring adviseren wij vervolgens welke stappen we samen kunnen nemen. Het kan zijn dat we beginnen met onderzoek, of we kunnen direct starten met de behandeling.

Diagnostiek

Diagnostiek

We kunnen verschillende onderzoeken inzetten als startpunt, afhankelijk van wat er nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een intelligentie- of een persoonlijkheidsonderzoek, om indien nodig een classificatie vast te stellen.

We hebben hiervoor veel kennis en kunde in huis, zodat je niet naar een andere instelling hoeft te gaan – tenzij we denken dat een andere instelling beter passende zorg kan leveren: in dat geval verwijzen we je graag door. Na afloop van het onderzoek bespreken we de resultaten en bekijken we samen welke behandeling er eventueel nodig of gewenst is.

Behandeling

Behandeling

De behandeling hangt natuurlijk af van de doelen waar we mee aan de slag gaan. Ook hier geldt dat we veel kennis en kunde in huis hebben. Soms werken we individueel – dus 1-op-1 met jouw kind – soms in kleine groepjes met kinderen die tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. En soms werken we met ouders of betrokkenen aan de thuissituatie.

Tijdens de behandeling voeren we een aantal gesprekken en soms zetten we ook een training in om jouw kind verder te kunnen helpen. Wat wij hierbij het belangrijkste vinden is dat we samen met jouw kind – en andere betrokkenen – voor blijvend resultaat gaan, op een positieve en opbouwende manier.

We verwachten daarom ook dat je betrokken bent bij het proces en zelf ook (mee)werkt aan de benodigde stappen. Sterker nog: we hebben je nodig om samen echte verandering teweeg te brengen.

Evaluatie

Evaluatie en afronden

We evalueren regelmatig/structureel tijdens het behandeltraject. Hierdoor kunnen we tussentijds zien of we nog naar het gewenste resultaat werken en welke vooruitgang er al is gemaakt. Ook kunnen we eventueel onze doelen bijstellen, zodat het behandelplan altijd aansluit op de huidige situatie. Aan het eind geven we praktische tips mee aan jouw kind, jou als ouder of verzorger en andere betrokkenen. Echte verandering werkt alleen als het hele systeem verandert.

Ons doel is hierbij om zorg te leveren zolang het nodig is; niet langer en niet korter. Dit houdt in dat we blijven volhouden als het moeilijk wordt en dat we afronden wanneer jouw kind en jij als ouder of verzorger op eigen kracht verder kunnen.

Contact

Meer weten?