Training Kinderen In Een Echtscheiding (KIES)

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Onzeker

Onzekere tijd

De afkorting van de training is dan wel ‘KIES’, maar een kind kiest natuurlijk niet zelf voor een scheiding. Zelfs als jouw scheiding rustig verloopt, is er sprake van een onrustige en onzekere periode voor jouw kind. Wij helpen hem of haar dan ook graag hoe om te gaan met zijn of haar eigen emoties, zodat jullie hier samen goed doorheen komen.

Voor

Voor wie

In deze training richten we ons op kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar, wiens ouders gaan scheiden of al in scheiding liggen. Maar ook jij als ouder wordt betrokken tijdens de intake, de voorlichtingsavonden en het individuele eindgesprek. Vooral bij de intake is het erg waardevol en fijn als beide ouders bij het gesprek kunnen zijn.

Inhoud

Insteek training

Onder begeleiding van een kinderpsycholoog of orthopedagoog leren de kinderen in een groep uiting te geven aan hun emoties, door middel van gesprekken, spel- en werkvormen. Doordat jouw kind tijdens de training ook andere kinderen spreekt in eenzelfde situatie, zal hij of zij zich gesteund en minder alleen voelen in alles wat gaande is.

Opbouw

Opbouw training

Voordat we met de eerste bijeenkomst starten, voeren we een intakegesprek met jullie als ouders (liefst beide) en jullie kind. Dit gesprek wordt gevoerd door de kinderpsycholoog die ook de training zal geven. We bespreken wat jullie hulpvraag is, hoe het thuis gaat en hoe jouw kind het op school vindt. Ook stellen we concrete persoonlijke doelen die we aan het eind van de training evalueren.

De training bestaat vervolgens uit 8 bijeenkomsten van 75 minuten, over:

  • Het leren omgaan met de veranderde situatie
  • Het verwerken en begrijpen van de scheiding
  • Het omgaan met de onzekerheid van een scheiding
  • Leren omgaan met en het uiten van je eigen emoties
  • Met leeftijdsgenoten ervaringen uitwisselen

Daarnaast zijn er ook twee voorlichtingsavonden voor jou als ouder, die een uur duren. Hierin bespreken we:

  • Hoe je als ouder je kind zo goed mogelijk kan begeleiden bij een scheiding
  • Ervaringen van andere ouders

Tot slot is er een individueel eindgesprek waarin we de doelen bespreken die tijdens de intake zijn opgesteld.

Informatie

Trainingslocatie en -data

Start Nader te bepalen
Tijdstip
Start Woensdag 29 maart 2023
Tijdstip 15.00 – 16.30 uur
Heb je nog vragen of wil je even overleggen? Neem dan vooral contact met ons op.

Contact

Jouw kind aanmelden?