Klachtenregeling

Heb je een klacht, opmerking of vraag? Laat het ons weten!

Oplossing

Oplossingsgerichte aanpak

Wij handelen zo zorgvuldig mogelijk in onze contacten met cliënten, ouders, verzorgers, verwijzersen andere betrokkenen. Toch kan het onverhoopt zijn dat er iets niet gaat zoals je het zou willen. Geef dit dan vooral aan bij een van onze medewerkers zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Met deze openheid gaan we samen voor een zo optimaal mogelijke samenwerking om kinderen en jongeren verder te kunnen helpen.

Ons streven is om vragen, problemen en klachten zoveel mogelijk met de betrokken medewerker op te lossen. Leidt dit niet tot een oplossing? Dan is onze collega Michiel Schiffers beschikbaar om samen naar een oplossing te zoeken. Hij is bereikbaar via 070 – 770 90 60 en via e-mail michiel@praktijkvergne.nl.

Blijf je liever anoniem? Dan kun je gebruik maken van onze brievenbus (hier vind je ons adres). Vertel ons in jouw brief vooral waar je tegenaan loopt, zodat wij hier passende maatregelen op kunnen nemen wanneer nodig.

Vinden we samen geen oplossing, of schakel je liever een derde partij in? Dan kan je terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Via het AKJ hebben alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die vallen onder de Jeugdwet, namelijk recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Het AKJ is te bereiken via 088 – 555 10 00. Kijk voor meer informatie op de website van het AKJ.

Contact

Meer weten?